Saturday, April 4, 2015

กฎพื้นฐาน SCA Heavy Combat ฉบับย่อ


แปลและเรียบเรียงโดย Lord Leonardo Phenix พิมพ์และเรียบเรียงโดย Honorable Lord Grimr Korni

SCA Heavy Combat คือการต่อสู้ใส่เกราะแบบยุคกลาง  เหล่านักสู้จะใส่เกราะป้องกันพื้นฐานของกฎ SCA โลกคือ (หัว คอ ไต ข้อมือ มือ กระจับ เข่า และรองเท้าหุ้มส้น) อาวุธที่ใช้จะทำจากไม้หวาย กฎการต่อสู้จะซัดกันแบบเต็มแรงโดยห้ามตีต่ำกว่าข้อมือ และห้ามต่ำกว่าเข่า

ความแรงของการโจมตีจะจินตนาการเหมือนว่าคุณกำลังใส่เกราะโซ่ถักเต็มตัวแบบเปิดหน้า หากการโจมตีนั้นไม่เพียงพอที่ดาบจริงจะสามารถตัดทะลุเกราะโซ่ถักเข้าไปทำร้ายผู้เล่นได้ การโจมตีนั้นจะเรียกว่า LIGHT! (เบาเกินไป) เมื่อถูกโจมตีหนักเพียงพอก็จะเรียกว่า GOOD! (นับแต้ม)


การนับแต้มนั้น หากโดนโจมตีตั้งแต่หัวไหล่มาจนถึงข้อมือ ผู้เล่นจะต้องไพล้แขนไปด้านหลัง หากโดนโจมตีตั้งแต่เอวจนถึงหัวเข่า ผู้เล่นจะต้องคุกเข่า หากโดนโจมตีที่ใบหน้า (ซึ่งเสมือนว่าไม่ได้ใส่เกราะใดๆ) ไม่ว่าจะ GOOD! หรือ LIGHT! จะถือว่าตายทันที หากโดนโจมตี GOOD! จุดอื่นที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น ถึงจะนับว่าตาย

เสน่ห์ของการต่อสู้ประเภทนี้จะอยู่ที่การโจมตีที่ดุดันเร้าใจ เสียงของอาวุธที่ปะทะกันด้วยความเร็วสูงของนักรบหุ้มเกราะ อาวุธยุคกลางนานาชนิดที่สามารถสร้างขึ้นมาได้เอง เหล่าผู้เล่นจะสามารถทำเกราะด้วยตนเองหรือสั่งเกราะมาตรฐาน SCA จากต่างประเทศเพื่อให้เข้ากับตัวละครของตน ผู้เล่นจะสามารถเลือกฝึกวิชาการต่อสู้แบบยุคกลางได้จากหลากหลายชนชาติ คัมภีร์วิชาการต่อสู้ของพวกเราก็คือตำราพิชัยยุทธยุคกลางจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเอง

แปลจาก Marshall Handbook
URL: http://www.sca.org/officers/marshal/docs/marshal_handbook.pdf​​
ในการที่คุณจะเป็น Authorized Fighter (สามารถเข้าร่วมการแข่งขันชิงตำแหน่งได้) คุณจะต้องเรียนรู้กฎเหล่านี้


P.7 Rules of the Lists / B

 1. นักสู้ทุกคนต้องตระหนักและเข้าใจถึงความเป็นไปได้ของอาการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆด้วย การกระทำที่เกิดจากความประมาทใดๆ ผู้กระทำต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 2. ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อสู้ที่จัดเป็นทางการ (รวมถึงกิจกรรมการฟันดาบในทุกรูปแบบ, การยิงธนูในเชิงสงคราม) เว้นแต่เสียว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเสียก่อน
 3. นักสู้ทุกคนต้องแสดงตนให้เป็นที่ยอมรับจากเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมเสียก่อนที่จะทำกิจกรรมใดๆ
 4. นักสู้ทุกคนต้องข้าใจและยอมรับในกฎมาตรฐานของอาวุธและชุดเกราะตามราชอาณาจักรนั้นๆ
 5. เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือ Marshal (มาแชล) สามารถและมีสิทธิ์ในการยึดอุปกรณ์หรือชุดเกราะที่ใช้ในสนามได้ชั่วคราว
 6. นักสู้ทุกคนต้องสู้อย่างมีเกียรติ์ ศักดิ์ศรีและน้ำใจนักกีฬาเสมอ
 7. นักสู้ทุกคนสามารถปฏิเสธการต่อสู้หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ผิดแต่อย่างใด
 8. ห้ามต่อสู้โดยใช้อาวุธจริงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าการกระทำนั้นจะช้าหรือเร็ว
 9. อาวุธขว้างจะไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้ หรืออาวุธใดๆที่ขว้างได้สามารถใช้ในการต่อสู้แบบเป็นหมู่หรือสงครามเท่านั้นและจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เบื้องบนทราบเสมอ

P.9 III Conventions of Combat

B. พฤติกรรมในสนาม

 1. การโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยแรงที่มากเกินไป ไม่สามารถกระทำได้ และถือว่าเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและน้ำใจนักกีฬา
 2. นักสู้ทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งของกรรมการหรือ Marshal (มาแชล) ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกย้ายออกจากสนามทันทีและจะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ขาดวินัยทันที
 3. นักสู้ทุกคนต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองตลอดเวลา
 4. เมื่อได้ยินคำว่า “Hold” (โฮลด์) ผู้เล่นทุกคนต้องหยุดการกระทำใดๆทันที
 5. ผู้เล่นที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสุราหรือยาเสพย์ติดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใดๆได้ (เว้นแต่จะมีใบรับรองแพทย์หรือใบอนุญาตจากทางแพทย์เสียก่อน)
 6. ห้ามกระทำการใดๆที่ส่อหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นการเอาเปรียบหรือไม่ ปลอดภัยต่อคู่ต่อสู้ ทั้งนาหรือไม่เจตนา
 7. นักสู้ห้ามโจมตีคู่ต่อสู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 8. นักสู้คนใดที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ่อยครั้ง (เช่น หกล้ม, ดาบหลุดมือ) หลักจากที่ถูกตักเตือนในเบื้องต้นแล้ว หากเกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไปจะถูกบังคับให้ Yield หรือยอมในการต่อสู้นั้นๆโดยกรรมการหรือ Marshal เป็นผู้บังคับให้ทำการยอม มิใช่ตัวผู้เล่นแต่อย่างใด คู่ต่อสู้สามารถร้องขอให้ดำเนินการต่อสู้ได้หากคำขอนั้นถูกยอมรับจากกรรมการหรือ Marshal
 9. ห้ามนำอวัยวะส่วนใดๆของร่างกาย (เช่น มือ, เท้า, หัว, ลำตัว) สัมผัสหรือถูกตัวคู่ต่อสู้ หากมีการตักเตือนโดยกรรมการ ผู้เล่นจะต้องอธิบายทันทีถึงสาเหตุของการปะทะนั้นๆ
 10. เจตนาโจมตีตัวผู้เล่นโดยใช้โล่ห์, ด้ามของอาวุธนั้นๆ หรือแม้แต่อวัยวะ ไม่สามารถกระทำได้
 11. การกระทำให้คู่ต่อสู้ล้มโดยตั้งใจถือเป็นข้อห้าม
 12. ห้ามกระทำการจับตัวคู่ต่อสู้ โล่ห์ หรือคมอาวุธใดๆทั้งสิ้น
 13. ห้ามโจมตีนอกเหนือจากจุดที่อนุญาตให้โจมตี
 14. แสดงมารยาทแด่คู่ต่อสู้เสมอเมื่ออยู่บนสนาม หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใดๆ (เช่น ความแรงของการโจมตี) จงอธิบายหรือแสดงให้เห็นหากเป็นไปได้
 15. เป็นมารยาทที่ห้ามคู่ต่อสู้ของเราสู้โดยคุกเข่าหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์
 16. การโจมตีที่เป้าหรือหว่างขาของคู่ต่อสู้ถือเป็นการกระทำที่อันตราย หากเกิดการโจมตีบริเวณนั้นบ่อยครั้งจะถือว่าเป็นการละเมิดกฎข้อ 6
 17. การจู่โจมต่ำกว่าหัวเข่าไม่สามารถกระทำได้และถือว่าเป็นการกระทำที่อันตราย หากเกิดการโจมตีบริเวณนั้นบ่อยครั้ง ผู้เล่นจะถูกห้ามมิให้โจมตีต่ำกว่าเอวหรือถูกย้ายออกจากสนามโดยทันที


P.10-11 Target Area จุดที่สามารถโจมตีได้

 1. ลำตัว – นับระหว่างคอจนถึงสะโพกรวมถึงหว่างขา กระดูกไหปลาร้า ไม่รวมหัวและแขน
 2. ใบหน้า – นับระหว่างคางจนถึงหน้าผากตลอดจนถึงใบหู
 3. หัว – นับระหว่างกลางกระหม่อมจนถึงต้นคอ ไม่รวมใบหน้า
 4. ต้นขา – นับระหว่างหนึ่งนิ้วเหนือหัวเข่าจนถึงสะโพก
 5. สะโพก – บริเวณเอวจนถึงกระดูกเชิงกราน
 6. หัวไหล่ – นับจากกระดูกหัวไหล่จนถึงจุดหมุนทั้งหมด
 7. แขน – นับจากหัวไหล่จนถึงหนึ่งนิ้วเหนือข้อมือรวมข้อศอก
 8. อวัยวะนอกเหนือจากนี้จะไม่นับเป็นจุดโจมตี

P.11 IV การใช้อาวุธและโล่ห์ P.11-12

A. อาวุธควรจะใช้ในรูปแบบที่ควรจะเป็น เช่น หอกใช้สำหรับแทง, ขวานใช้ด้านคมฟันเท่านั้น

 1. อาวุธที่มีหัวสำหรับแทงจะต้องได้รับการอนุญาตจาก Marshal เท่านั้นและจะต้องแสดงให้คู่ต่อสู้ทราบเสมอ
 2. ใบมีดของคู่ต่อสู้ไม่สามารถจับได้และไม่สามารถล๊อคไว้กับตัวผู้เล่นในลักษณะที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้คมอาวุธนั้นๆได้ มือที่ใส่เกราะสามารถจับด้ามของอาวุธสองมือได้

B. ผู้เล่นไม่สามารถใช้อวัยวะใดๆป้องกันหรือบล๊อคทิศทางของอาวุธที่กำลังโจมตี

 1. หากผู้เล่นตั้งใจกระทำการบล๊อคอาวุธนั้นๆ (เช่น ใช้มือกัน ยกขาขึ้นป้อง) ผู้เล่นจะต้องยอมรับการโจมตีนั้นๆเสมือนว่าไม่มีอวัยวะอยู่จริง (เช่น ยกแขนเพื่อกันหัว จะถือว่าการโจมตีทะลุแขนไปถึงหัวหรืออวัยวะของผู้เล่น)
 2. การจับคมดาบของตนเองเพื่อป้องกันอาวุธหรือการบล๊อคการโจมตีของคู่ต่อสู้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎข้อนี้

C. การโจมตีเข้าใส่อาวุธของคู่ต่อสู้โดยที่อาวุธของคู่ต่อสู้สัมผัสอยู่บนหมวก โล่ห์ หรือร่างกายส่วนใดๆในช่วงที่การโจมตีนั้นตกกระทบ หากเกิดกรณีนี้ขึ้นบ่อยๆ การป้องกันนี้เรียกว่า “Anvilling” หรือการลงค้อน จะถือว่าอาวุธที่ใช้ป้องกันหรือบล๊อคนั้นแตกหักไป ผู้เล่นจะถูกบังคับให้ยอมแพ้ เว้นแต่จะมีการใช้อาวุธสำรองติดตัวหรือคู่ต่อสู้สามารถให้ผู้เล่นเปลี่ยนอาวุธได้โดยที่อาวุธจะต้องเป็นแบบอื่นเท่านั้น

D. โล่ห์หรืออาวุธสามารถใช้ป้องกัน, ย้ายตำแหน่ง, สะท้อนโล่ห์หรืออาวุธของคู่ต่อสู้ได้ ตราบที่ไม่มีการสัมผัสโดยตรงต่อตัวผู้เล่นหรือก่อให้เกิดอันตรายใดๆ โล่ห์หรือด้ามอาวุธสองมือสามารถวางบนตัวผู้เล่นในลักษณะที่ไม่เกิดอันตรายได้

E. โล่ห์ต้องถูกควบคุมด้วยมือเท่านั้น โล่ห์ที่ไม่ได้ควบคุมด้วยมือจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ประดับเท่านั้นและหากโดนโจมตีจะต้องยอมรับการโจมตีนั้นๆด้วย


P.12-14 V. Acknowledgement of Blows

ลักษณะและข้อควรรู้ของการโจมตี

A. การยอมรับหรือตัดสินการโจมตีใดๆนั้นขึ้นอยู่กับเกียรติของผู้ถูกกระทำเอง ซึ่งจะไม่ถูกชี้หรือตัดสินโดยคู่ต่อสู้, Marshal หรือผู้ชม

B. นักสู้ทุกคนจะเสมือนว่าใส่ chain hauberk ทั้งตัวและใส่หมวกเหล็กเปิดหน้าเท่านั้น การโจมตีเข้าที่ใบหน้าจะต้องเบากว่าการโจมตีในส่วนอื่นๆมาก

C. การโจมตีที่ถูกต้องจะต้องเสมือนว่าตัด chainmail ขาดและทำความเสียหายแก่อวัยวะส่วนนั้นๆ

 1. การโจมตีเข้าที่หัว คอ ลำตัว จะถือว่าตายทันที
 2. การโจมตีโดยอาวุธหนัก (เช่น ขวาน ฆ้อน อาวุธสองมือ) เข้าที่สะโพกและหัวไหล่จะถือว่าผู้เล่นตายทันที ยกเว้นการแทงจะไม่ถือว่าเป็นการทำให้ตายทันที นับแค่บาดเจ็บเท่านั้น
 3. เมื่อโจมตีเข้าที่แขนจะต้องไม่มีการใช้แขนนั้นๆในทันที ห้ามนำออกมาใช้กันหรือจับ จะต้องไพล่หลังทันที
 4. หากโดนโจมตีเข้าที่ขา ผู้เล่นจะต้องคุกเข่าทันทีและสู้ในท่าคุกเข่า ผู้เล่นสามารถยืนบนเข่าและเคลื่อนไหวได้ หากโดนโจมตีเข้าที่สะโพก ผู้เล่นไม่สามารถยืนบนเข่าได้แต่สามารถเคลื่อนที่ได้

F. หากการโจมตีเกิดขึ้นก่อนมีการขาน “Hold”การโจมตีถือว่านับ หากเกิดหลังจะไม่ถือว่านับ

G. หากอาวุธหลุดมือในขณะที่โจมตีแล้วถูกตัวผู้เล่นจะไม่นับการโจมตีนั้น ยกเว้นการโจมตีที่ทำให้อาวุธของผู้เล่นหลุดมือ (โจมตีก่อนแล้วค่อยหลุด)

H. หากสู้กับผู้เล่นที่คุกเข่าในขณะที่อีกคนยืนอยู่ ห้ามกระทำการหมุนรอบตัวผู้ที่นั่งอยู่

I. ห้ามผู้เล่นที่ยืนอยู่คร่อมตัวผู้เล่นที่นั่งอยู่ในลักษณะที่กดให้ผู้เล่นงอไปด้านหลังหรือไม่สามารถยืดตัวตรงได้

J. ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องหยุดหลังจากที่คู่ต่อสู้บาดเจ็บ (แขนขาด, ขาขาด) ผู้เล่นสามารถโจมตีต่อไปได้เรื่อยๆ

K. ผู้เล่นที่สายรัดคางขาด, หน้ากากเปิด หรืออุปกรณ์เสียหายจะถูกนับว่าตายทันที

L. นักสู้คนใดที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาวุธระหว่างการต่อสู้จะต้องได้รับการยอมรับจากคู่ต่อสู้เสียก่อน หากไม่มีการทักท้วงใดๆจะถือว่าเป็นการยอมรับ


P.29 / 3. Discontinuations of Combat

a) Hold (โฮลด์ – หยุด)

 1. การขาน Hold หมายถึงต้องหยุดการกระทำใดๆทั้งสิ้น หยุดการเคลื่อนไหว หยุดการโจมตี หยุดคุย ธนูจะต้องลดสายลงทันที ทุกคนจะต้องนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น การขาน Hold สามารถกระทำโดยใครก็ได้
 2. การขาน Hold อาจขานได้โดยสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี้
  1. อาวุธชำรุด
  2. ชุดเกราะชำรุด
  3. บาดเจ็บ
  4. ผู้เล่นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
  5. อันตรายจากลักษณะของภูมิประเทศ
 3. เมื่อ Hold ถูกขาน มีเพียง Marshal เท่านั้นที่สามารถสั่งให้เกมดำเนินต่อไปได้ โดย Marshal จะขาน “All Rise” เพื่อให้ผู้เล่นเตรียมตัวให้พร้อม เกมจะดำเนินต่อหากคำว่า “Lay on” ถูกขานโดย Marshal


A Quick Guide For New Fighters!

 1. ผู้เล่นทุกคนต้องทำตามและเชื่อฟังคำสั่งของ Marshal เสมอ
 2. ผู้เล่นต้องใส่เกราะพื้นฐานเสมอ ห้ามใส่รองเท้าแตะ
 3. ไม่ว่าจะใส่เกราะหนักขนาดไหนจะเสมือนว่าผู้เล่นใส่ chainmail และหมวกเหล็กปิดหน้าเท่านั้น
 4. ห้ามนำอาวุธมาตีกันเล่น


Quick Combat Guide

 1. การโจมตีที่ได้ผลต้องเสมือนว่าทะลุ chainmail เท่านั้น ห้ามโจมตีด้วยความแรงเกินควร
 2. ขาน Arm เมื่อแขนขาด, Leg เมื่อขาขาด, Good! หรือ Dead! เมื่อตาย
 3. ผู้เล่นสมควรจะล้มลงไปนอนตายกับพื้นหากสามารถกระทำได้
 4. ห้ามโจมตีต่ำกว่าเข่า โดนมือไม่นับ
 5. การโจมตีจากอาวุธหนักเข้าที่หัวไหล่และสะโพกถือว่าตาย
 6. ผู้ถูกกระทำเป็นผู้ขานรับเท่านั้น Marshal หรือคู่ต่อสู้ ไม่มีสิทธิ์ชี้ตัดสิน
 7. ห้ามใช้อวัยวะ โล่ห์ หรือด้ามกระแทกตัวผู้เล่น
 8. อาวุธที่เสริมหัวแทงสามารถใช้แทงได้
 9. Hold! หมายถึงหยุดในทุกกรณี ห้ามเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้น
 10. เมื่อแขนขาดให้เก็บแขน ขาขาดให้นั่งลง
 11. หากไม่สามารถสู้ต่อไปได้ให้ขาน “Yield” (ยีลด์ – ยอมจำนน)


No comments:

Post a Comment