Sunday, April 26, 2015

วันสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคกลาง(พร้อมรูปประกอบ)

วันสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคกลาง Great Dates in Medieval History 


c. AD 450: The first Anglo-Saxons arrive in England.
หลังจากที่โรมอำนาจถดถอย เหล่า Anglo-Saxons (ซึ่งก็คือพวกกลุ่มชนเจอร์แมนิก คือ Goths, Vandals, Angles, Saxons, Lombards, Suebi, Frisii และ Franks) ก็อพยพเดินทางมาถึงอังกฤษ (พวกนี้แหละที่เป็นต้นตระกูลของพวกชาวยุโรปทั้งหลาย)


476: Romulus Augustulus is deposed; the Western Roman Empire ends.
อวสานโรมันตะวันตก (ใช่ครับ พวกจักรวรรดิโรมันใส่เกราะกล้ามๆที่พวกคุณเห็นในหนังนั่นแหละ) เมื่อจักรพรรดิ Romulus Augustulus ยอมแพ้ให้แก่ Flavius Odoacer ซึ่งกลายเป็นกษัตริย์คนเถื่อนคนแรกของอิตาลี นั่นก็คือจุดจบของจักรวรรดิโรมัน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ Medeival ยุคกลางในยุโรปครับ


496 :Clovis the Frank converts to Christianity.
Clovis the Frank เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์ กษัตริย์ Clovis I ผู้นี้คือกษัตริย์ที่รวมชาว Franks ทั้งหมดเป็นหนึ่งและนี่คือต้นกำเนิดของฝรั่งเศสครับ


597: Augustine of Canterbury begins to convert the Anglo-Saxons to Christianity.
บาทหลวง Augustine of Canterbury เริ่มสอนเหล่า Anglo-Saxons ให้เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์ ซึ่งบาทหลวงคนนี้แหละที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนจักรในอังกฤษครับ 


638: Jerusalem falls to Islamic forces.
เมืองเยรูซาเลมตกอยู่ภายใต้กองกำลังของศาสนาอิสลาม ซึ่งภายหลังกลายเป็นชนวนก่อให้เกิดสงครามครูเสดยาวนาน 200 ปี อ่านแบบจัดเต็มได้ที่ http://goldenplayne.blogspot.com/2015/04/crusader.html


711: Tarik-Ibn-Ziyad begins the Muslim conquest of Spain.
Tarik-Ibn-Ziyad นำกองทัพมุสลิมบุกสเปนที่ตอนนั้นถูกปกครองโดยเหล่า Visigoths


751: Pippin III becomes the first Carolingian king.
Pippin III ผนึกกำลังกับศาสนจักรขึ้นเป็นกษัตริย์ของชาว Franks ซึ่งพระองค์เป็นบิดาของ Charlemagne ซึ่งในภายหลังได้รวมยุโรปตะวันตกเข้าด้วยกัน สร้างรากฐานให้เยอรมันและฝรั่งเศส และกลายเป็น Holy Roman Emperor หากปราศจาก Pippin III สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลย


c. 790: The Vikings begin raiding Ireland.
พวกไวกิ้ง (ชาวนอร์ส ยุโรปทางเหนือล่องเรือลงมาตบดินแดนต่างๆ การกระทำนี้เราเรียกว่าไวกิ้ง) จาก Norway เริ่มออกปล้น ฆ่า เผาโบสถ์ใน Ireland เริ่มต้นยุคสมัยแห่งไวกิ้ง


800: Charlemagne is crowned as the first Holy Roman Emperor.
Charlemagne ได้รับการแต่งตั้งเป็น Holy Roman Emperor จักรพรรดิองค์แรกของโรมันหลังจากการล่มสลายไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนโดยพระสันตปาปา Pope Leo III


827: Islamic forces invade Sicily.
กองทัพอิสลามบุกอิตาลีตอนใต้ที่เมือง Sicily ซึ่งเป็นที่ต้องการของหลายๆกลุ่มครับ


843: The Treaty of Verdun splits the Frankish kingdom into three parts, creating modern France and Germany along the way.
สนธิสัญญาแวร์เดิงของลูกชายทั้งสามของกษัตริย์ Louis the Pious ซึ่งเป็นลูกชายของ Charlemagne ได้แบ่งอาณาจักร Frank ออกเป็นสามส่วน ก่อให้เกิดฝรั่งเศสและเยอรมันในปัจจุบัน


863: The Eastern Church and the papacy in Rome split.
เกิดการแตกแยกระหว่างศาสนจักรตะวันออก (คอนสแตนติโนเปิล) กับศาสนจักรตะวันตก (โรม) ซึ่งก็เป็นเพราะการแก่งแย่งอำนาจ เรื่องเดิมๆของโลกยุคกลาง สุดท้ายก็ลงเอยที่การแบ่งนิกายครับ


c. 870: The Vikings discover Iceland.
เหล่าชาวนอร์สที่ออกไวกิ้งไปทั่วค้นพบดินแดนแห่ง Iceland ซึ่งเหล่านักสำรวจไวกิ้งและพวกทาสก็ตั้งรกรากเป็นดินแดนใหม่กันไปเลยครับ ซึ่งแท้จริงแล้วพวกบาทหลวงชาวไอริชนั้นมาเจอดินแดนนี้ก่อน แต่พอเห็นพวกไวกิ้งแห่กันมาเลยทิ้งข้าวของแล้วอพยพหนีไปจนหมดสิ้น


871: Alfred becomes the king of Wessex.
Alfred the Great ขึ้นเป็นกษัตริย์ของ Wessex หลังจากที่พระองค์สามารถเอาชนะพวกไวกิ้งที่หวังมายึดดินแดนได้สำเร็จ พระองค์คือกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกและพระองค์เดียวที่ได้ขนานนามว่า The Great พระเจ้าอัลเฟรดมหาราช


909: Charles the Simple grants lands around Rouen to Viking settlers, beginning the Norman civilisation in France.
กษัตริย์ Charles the Simple มอบที่ดินแถวๆ Rouenให้กับพวกไวกิ้งที่มาตั้งรกรากก่อกำเนิดเป็นชาว Normanในฝรั่งเศส (Norman = คนที่มาจากทางเหนือ)

ไวกิ้งตามประวัติศาสตร์ไม่ใส่เฮมมีเขานะครับ (ย้ำและย้ำและย้ำและย้ำ)


987: Louis V, the last Carolingian king, dies. Hugh Capet begins the Capetian line of French kings.
กษัตริย์ Louis V สิ้นพระชนม์ จบสิ้นราชวงศ์ Carolingian สายตระกูลของ Charlemagne ก่อกำเนิดราชวงศ์ใหม่ House of Capet ของกษัตริย์ Hugh Capet


1016: Cnut of Denmark becomes king of England.
พระเจ้าคนุตมหาราชขึ้นเป็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินไวกิ้งของราชอาณาจักรอังกฤษ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (ใช่ครับ ที่คุณอ่านใน Vinland Saga นั่นแหละ)


1066: William of Normandy invades England; the Battle of Hastings takes place.
Duke William II of Normandy นำกองทัพนอร์แมนและฝรั่งเศสบุกอังกฤษ เปิดสงคราม Battle of Hastings กับ King Harold II กษัตริย์ Anglo-Saxon ของอังกฤษและสุดท้ายเหล่านอร์แมนก็เป็นฝ่ายชนะ


1095: Pope Urban II preaches the First Crusade.
พระสันตปาปา Urban II ประกาศรวมกำลังพลเกิดสงครามครูเสดระหว่างคริสตจักรและอิสลามครั้งที่หนึ่ง อ่านแบบจัดเต็มได้ที่ http://goldenplayne.blogspot.com/2015/04/crusader.html


1097: The First Crusade arrives at Constantinople.
กองทัพของนักรบครูเสดเดินทางถึงเมืองตอนสแตนติโนเปิล (เพื่อจะเดินทางต่อไปยัง Holy Land)


1099: The First Crusade recaptures Jerusalem and establishes the kingdom of Outremer.
กองทัพของนักรบครูเสดสามารถเอาชนะกองทัพของอิสลามและยึดเมืองเยรูซาเลม ก่อตั้งอาณาจักรใน Holy Land ได้สำเร็จ


1147–48: The Second Crusade fails to make any gains and is forced to retreat from Damascus.
สงครามครูเสดครั้งที่สองไม่ประสบผลสำเร็จจนต้องถอนทัพออกจากเมืองดามัสคัส


1189: The Crusade of Frederick Barbarossa ends in failure when he drowns in Asia Minor.
ในสงครามครูเสดครั้งที่สาม (ซึ่งมีฝรั่งเศสกับอังกฤษร่วมด้วย)​ Frederick I, Holy Roman Emperor ของเยอรมันเกิดอุบัติเหตุใส่เกราะจูงม้าข้ามแม่น้ำแต่น้ำไหลแรงเกินไปจนพระองค์จมน้ำตาย


1190–91 The Third Crusade pits Richard I against Saladin.
ในสงครามครูเสดครั้งที่สาม กษัตริย์ริชาร์ดใจสิงห์ปะทะซาลาดิน ผู้นำกองทัพอิสลาม แต่ทว่า ฝั่งครูเซเดอร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้


1204: The Fourth Crusade sacks Constantinople.
สงครามครูเสดครั้งที่สี่บุกเมืองคอนสแตนติโนเปิล แม้นว่าครูเสดก็เหมือนทุกๆครั้งคือการเดินทัพไปกู้เมืองเยรูซาเลม แต่ระหว่างทาง เหล่าครูเซเดอร์กลับบุกเข้ายึดเมืองคอนสแตนติโนเปิลเพื่อช่วยให้เจ้าชาย Alexios IV Angelos ให้ได้ขึ้นครองราชย์ โดยเหล่าครูเซเดอร์ก็หมายจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชาย ซึ่งได้กลายเป็นจักรพรรดิในการทำสงครามครูเสดต่อไป แต่ทว่า เหมือนจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน เจ้าชายได้ขึ้นครองราชย์ไม่นานก็ถูกปลดแล้วปลงพระชนม์ สุดท้ายครูเซเดอร์ทนไม่ไหว เข้ายึดเมือง ปล้น ฆ่า ข่มขืน แล้วทำลายเมืองคอนสแตนติโนเปิลอย่างโหดเหี้ยม แล้วก่อตั้งอาณาจักร Latin Empire of Constantinople ของตนเองในที่สุด 


121: King John agrees to the Magna Carta, weakening the authority of the English crown.
กษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษยอมเซ็นสัญญา Magna Carta เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพระองค์กับพวกบารอนที่คิดการกบฎ สัญญาครั้งนี้ทำให้พลังของกษัตริย์ในอังกฤษอ่อนแอลง


1291: The city of Acre falls, and the kingdom of Outremer ends.
ป้อมปราการสุดท้ายของเหล่าครูเซเดอร์ถูกกองทัพของอิสลามตีแตก อวสานอาณาจักรครูเซเดอร์


1324: Marsilius of Padua criticises the papacy in the Defensor pacis.
Defensor pacis หรือผู้พิทักษ์แห่งความสงบสุข เป็นงานเขียนของ Marsilius of Padua ชาวอิตาลีซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาทางการเมืองระหว่างจักรพรรดิ Louis IV, Holy Roman Emperor กับพระสันตปาปา Pope John XXII โดยงานเขียนนี้ได้กลายเป็นรากฐานของการศึกษาอำนาจอธิปไตยในยุคปัจจุบัน


1337: The Hundred Years’ War begins.
เริ่มต้นสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเพื่อแย่งชิงอำนาจ


1346: The Battle of Crecy is fought during the Hundred Years’ War.
สงคราม Battle of Crecy ระหว่างสงครามร้อยปี กองทัพอังกฤษสามารถเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสที่มีขนาดใหญ่กว่าได้สำเร็จ (หลักหมื่นสู้หลักแสน)

1348: The Black Death hits Europe.
กาฬโลก ความตายสีดำ ฆ่าประชากรยุโรปไปกว่ายี่สิบล้านคน


1381: The Peasants’ Revolt happens in England.
เกิดการปฎิวัติของประชาชนในอังกฤษซึ่งเป็นผลกระทบมาจากกาฬโรค ภาษีที่เรียกเก็บมากขึ้นเพราะสงครามร้อยปี ความไม่แน่นอนของผู้ปกครองในลอนดอน สุดท้ายผู้นำกบฎทั้งหมดก็ถูกประหารและกองกำลังกบฎกว่า 1500 คนก็ถูกสังหารจนสิ้น


1415: The Battle of Agincourt is fought during the Hundred Years’ War.
สงคราม Battle of Agincourt ระหว่างสงครามร้อยปี ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษต่อฝรั่งเศส กษัตริย์ Henry V ของอังกฤษลงบัญชาการรบและเข้าปะทะในการต่อสู้ด้วยตนเองในขณะที่กษัตริย์ Charles VI ของฝรั่งเศสนั้นป่วยหนัก กองทัพฝรั่งเศสจึงนำทัพด้วย Constable Charles d'Albret แทน สงครามนี้ยังโด่งดังเพราะมีการใช้ธนูยาวของอังกฤษเป็นจำนวนมาก 


1431: Joan of Arc is executed by the English after leading the French recovery during the Hundred Years’ War.
โจน ออฟ อาร์คถูกอังกฤษประหารชีวิตหลังนำทัพกอบกู้ชาติฝรั่งเศสในสงครามร้อยปี


1453: The French recover Gascony; the Hundred Years’ War ends.
ปีแห่งการสิ้นสุด ฝรั่งเศสได้รับดินแดน Gascony กลับคืน สิ้นสุดสงครามร้อยปี 


1453:The Ottoman Turks capture Constantinople; the Byzantine Empire ends.
เหล่า Ottoman Turks กองทัพอิสลามยึดเมืองคอนสแตนติโนเปิล สิ้นสุดอาณาจักร Byzantine Empire


1470: Leonardo da Vinci begins work as a professional artist in Florence as the Italian Renaissance gathers pace.
Leonardo da Vinci เริ่มต้นทำงานเป็นศิลปินมืออาชีพในเมือง Florence ในขณะที่ยุค Italian Renaissance กำลังเริ่มก่อตัว


1492: Christopher Columbus discovers America.
โคลัมบัสค้นพบอเมริกา

____________________

เป็นยังไงกันบ้างครับ รวดเดียวเสพกันยาวๆ เห็นภาพยุคกลางมากขึ้นกันมั้ยครับ?
ติดตามพวกเรา SCA ในประเทศไทยได้ที่ https://www.facebook.com/SCAThailand
เข้ามาพูดคุยกับเหล่าสมาชิกได้ที่ https://www.facebook.com/groups/scathailand

ขอบคุณที่ติดตามอ่านจนจบครับ
Honorable Lord Grimr Korni
Seneschal
Canton of Golden Playne

No comments:

Post a Comment